By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 7. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Drøftelse af budget 2019-22
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af kommunegaranti - Renovering af 28 almene ældreboliger, Drachmanns Have, afdeling 44 (Alabu Bolig)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Beslutning vedrørende ansøgning om fleksibel udlejning, Domea Aalborg, afd. 55-01 Munchs Vej 1 – 49, Nibe
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Drøftelse af ITS-strategi for Aalborg
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Orientering om årsberetning for Aalborg Kommunes kirkegårde 2017
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Orientering om status på TIP-henvendelser for 1. kvartal 2018
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering om evaluering af Servicemålsaftalen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Orientering om afgørelser fra klageinstanser - 1. halvår 2018
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
12. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
13. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
15. Eventuelt
Beslutning: Se referat
16. Besøg på Hattemagervej mv.
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger