By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 22. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Drøftelse af Budget 2019-22
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. maj 2018 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.020 Byudviklingsplan for Vodskov med miljørapport (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Lokalplan 10-1-111 Boliger, Nøragervej, Nibe (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af fordebat for udvidelse af Aflastningsområdet City Syd
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af Skema B for renovering af almene familieboliger for Himmerland Boligforening afd. 39, Danagården 2-88 og 11-139, 9230 Svenstrup
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af trafikstøjhandlingsplan 2018, godkendelse af forslag til offentlig høring
Beslutning: Udgik med bemærkninger
9. Godkendelse af optagelse af offentlige veje i City Syd
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af Under Åben Himmel, politik for natur, parker og udeliv
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Godkendelse af salgspriser for salg af 3 parcelhusgrunde på Klarupvej i Klarup
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
13. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet med bemærkninger
14. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet med bemærkninger
15. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet med bemærkninger
16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet med bemærkninger
17. Eventuelt
Beslutning: Intet med bemærkninger
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger