By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 16. august 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Drøftelse af Budget 2019-22.
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af regnskab 2017 - Limfjordsbroen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af budget 2019 - Limfjordsbroen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 9.015 Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 7.010 og Lokalplan 7-5-101 Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 6.024 Byudviklingsplan for Godthåb med miljørapport (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.015 og lokalplan 10-1-114 Boliger, Søndergade, Nibe (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.054 og Lokalplan 4-1-112 Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af lokalplan 6-2-105 Boliger, Omdannelse af Andersens Stålvarefabrik, Godthåb (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Godkendelse af lokalplan 7-1-108 Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Godkendelse af Lokalplan 10-1-113 Boliger, Skovbrynet, Nibe (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
13. Godkendelse af startredegørelse. Boliger, butikker og erhverv, Kastetvej og Borgergade, Vestbyen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Godkendelse af Skema A for nye familieboliger på Ny Kjærvej - Kærby Hvilehjem - Viva Bolig
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
15. Godkendelse af skema B for 145 ungdomsboliger i Nyhavnsgade for Plus Bolig
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Godkendelse af skema B for 22 nye almene familieboliger på Kaj Birkstedvej i Vadum for Nørresundby Boligselskab
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Godkendelse af overførsel fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til byfornyelse således at den statslige ramme til Landsbypulje kan udnyttes.
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
18. Godkendelse af Trafikstøjhandlingsplan 2018, godkendelse af forslag til offentlig høring
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
19. Orientering om Naturrådets anbefalinger
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
20. Orientering om mulige udgifter forbundet med aftaler eller påbud om drift af arealer i Natura 2000-område
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
21. Godkendelse af køb af ejerlejlighed - Tillægsbevilling anlæg
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
22. Godkendelse af salg af areal v/Tingstedet, Svenstrup.
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
23. Godkendelse af salg af areal v/Toftegårdsvej, Sulsted
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Åben

24. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
25. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
26. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
27. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet med bemærkninger
28. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
29. Eventuelt
Beslutning: Se referat
30. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger