By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 23. august 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af By- og Landskabsudvalgets møder i 2019
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af parkeringsstrategi og -norm for Stigsborg Havnefront 1. etape
Beslutning: Udsat med bemærkninger
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.047 og lokalplan 1-1-131, Butikker, Boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.043 og Lokalplan 1-2-116, Boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront (2. forelæggelse)
Beslutning: Udsat med bemærkninger
6. Godkendelse af opsamling på fordebat på kommuneplantillæg for udvidelse af Aflastningscenter City Syd
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af Skema A for 24 nye almene familieboliger på Toftegårdsvej, Sulsted - Boligselskabet Nordjylland afd. 01.76
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Skema A for 69 almene familie- og seniorboliger - Nørresundby Boligselskab afd. 78 Stigsborg Brygge
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Udsat med bemærkninger
9. Godkendelse af Skema A for renovering og fremtidssikring af Plus Bolig afd. 47. C.P. Holbølls Plads i Seminariekvarteret m.v.
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af skema B for Himmerland Boligforening afd. 31, 85 og 87 - Sankelmarksgade 2-4 (renovering og tagboliger) og Bleggårdsgangen (nybyg), 9000 Aalborg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Godkendelse af byggemodning i landdistrikter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Godkendelse af salgspriser for 4 parcelhusgrunde på Skovbrynet i Nibe
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
14. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
15. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
16. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet med bemærkninger
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet med bemærkninger
18. Eventuelt
Beslutning: Se referat
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
20. Godkendelse af køb af areal til udvidelse af krydset Hobrovej/ Over Kæret/ Skelagervej
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
21. Godkendelse af salg af areal på Tornhøjvej, Aalborg Øst
Beslutning: Godkendt med bemærkninger