By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 6. september 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af lokalplan 5-2-109 Boliger, Drøvten, Vodskov (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af lokalplan 9-4-104 Erhverv, Ulstedvej, Hals (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af fordebat. Nyt område til rekreative formål og boliger i Ferslev
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af fordebat. Planlægning for arealer til energiproduktion
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af redegørelse om revision af Råstofplan 2016 - Region Nordjylland
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af fastsættelse af salgspris for areal ved Rødhøjvej, Storvorde
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet med bemærkninger
11. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet med bemærkninger
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
13. Eventuelt
Beslutning: Intet med bemærkninger
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger