By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 4. oktober 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af parkeringsstrategi og -norm for Stigsborg Havnefront 1. etape
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.043 og Lokalplan 1-2-116, Boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af Skema A for 69 almene familie- og seniorboliger - Nørresundby Boligselskab afd. 78 Stigsborg Brygge
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.048 og lokalplan 1-4-112 Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg H.033 og Lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. forelæggelse)
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Lokalplan 3-6-108, Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af fordebat. Ny bydel ved Gigantium
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af fordebat. Nyt boligområde i Nørresundby
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Godkendelse af skema B for Svenstrup Boligforening (Himmerland Boligforening) afd. 1 - Bakkedraget m.fl., 9230 Svenstrup - renovering og nybyg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Godkendelse af Proces- og tidsplan for revision af Kommuneplan 2019 - Retningslinjer
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Godkendelse af fredningsforslag for Kildeparken, Østre Anlæg og Skanseparken
Beslutning: Udgik med bemærkninger
14. Godkendelse af navngivning af en ny vej i Aalborg, Vestbyen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Godkendelse af fastsættelse af salgspris på erhvervsareal beliggende v/Nørremarksvej i Klarup
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
17. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet med bemærkninger
18. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
19. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
20. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
21. Eventuelt
Beslutning: Se referat
22. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
23. Godkendelse af Lokalplan 5-2-110 Boliger, Højrimmen, Vodskov (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
24. Godkendelse af ekspropriation af arealer og rettigheder til Nyt Aalborg Universitetshospital - etape II
Beslutning: Anbefales med bemærkninger