By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 8. november 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. september 2018 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.012 og Lokalplan 7-2-104 Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7.103, Vindmøller Nørrekær Enge II (2. forelæggelse)
Beslutning: Udsat med bemærkninger
5. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Vadum
Beslutning: Udsat med bemærkninger
6. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudvikling i det nordlige Nørresundby
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Området ved Kummerowsvej, Nørresundby
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt erhvervsområde ved Humlebakken og Langagervej
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt boligområde i St. Restrup
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Drøftelse af Temadrøftelse vedr. Kommuneplanrevision 2019 - Retningslinjer
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
11. Godkendelse af bygningsforbedringsbeslutning (nedrivning) efter byfornyelseslovens § 8 for ejendommen Kirkevej 2, Barmer 9240 Nibe
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Godkendelse af fastsættelse af pris på erhvervsareal beliggende Charles Lindbergs Vej i Vadum
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
14. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet med bemærkninger
15. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
16. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet med bemærkninger
18. Eventuelt
Beslutning: Intet med bemærkninger
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger