By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 22. november 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2018 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af evaluering af budgetproces i By- og Landskabsudvalget
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.015 Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7.103, Vindmøller Nørrekær Enge II (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.015 og lokalplan 10-1-114 Boliger, Søndergade, Nibe (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.061 og ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for et område i Bernstorffsgade, Vejgård (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Lokalplan 5-2-109 Boliger, Drøvten, Vodskov (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Lokalplan 7-1-108 Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Lokalplan 9-4-104 Erhverv, Ulstedvej, Hals (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Lokalplan 3-6-113 Undervisning og erhverv, Omdannelse af Coops administrationsbygning, Skalborg (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af opsamling på fordebat. Ny bydel ved Gigantium
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af skema A for 20 almene familieboliger (seniorboliger) på Fyrkildevej, Aalborg Øst - Himmerland Boligforening afd. 52
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Himmerland Boligforening afd. 10,12 og 13 i Søheltekvarteret, Vestbyen
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af Skema A for helhedsplan for Lejerbo afdeling 169-0 Liselund i Vodskov
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om forslag til udlæg af graveområde ved Vester Hassing
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
17. Godkendelse af handlingsplan ”Mobilitet 2040"
Beslutning: Godkendt
18. Drøftelse af Retningslinjerevision 2019 - Mobilitet
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
19. Godkendelse af Aalborg Kommunes Trafikstøjhandlingsplan 2018 - endelig vedtagelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
20. Orientering om samarbejde mellem Skoleforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
21. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
22. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
23. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
24. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
25. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
26. Eventuelt
Beslutning: Se referat
27. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
28. Godkendelse af køb af ejendom
Beslutning: Godkendt