By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 6. december 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 6.024 Byudviklingsplan for Godthåb med miljørapport (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.010 og Lokalplan 7-5-101 Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af annullering af kommuneplantillæg 1.047 og lokalplan 1-1-131, Butikker, boliger m.m. Bredegade og Niels Ebbesens Gade
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af startredegørelse. Boliger og erhverv, Fuglehaven, Hasseris
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af opsamling på fordebat. Byudviklingsplan Gistrup.
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 23, Viktoriagade 14-28, 17-19 og Fredensvej 1-25
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af skema B for 30 almene familieboliger på Tingstedet, Svenstrup - Boligselskabet Nordjylland afd. 01.75
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Skema B for i alt 90 nye almene familieboliger på Tornhøjvej i Aalborg Øst, Himmerland Boligforening afd. 78 og 86
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af høringssvar til Aalborg Erhvervsstrategi 2019-2022 - "Aalborg bygger bro"
Beslutning: Godkendt
11. Drøftelse af retningslinjerevision 2019 - Byudvikling og hverdagsliv
Beslutning: Drøftedes
12. Godkendelse af indsatser fra By- og Landskabsforvaltningen til handlingsplan i Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022
Beslutning: Godkendt
13. Orientering om Miljøstyrelsens endelige udpegning af reviderede Natura 2000-grænser
Beslutning: Til orientering
14. Orientering om lukning af veje i Mølleparken
Beslutning: Til orientering
15. Godkendelse af ændring af vejnavn Thomsens Alle til Brøndborerens Alle, Svenstrup
Beslutning: Godkendt
16. Orientering om afgørelser fra klageinstanser - 2. halvår 2018
Beslutning: Til orientering
17. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
18. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
19. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
20. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
21. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
22. Eventuelt
Beslutning: Se referat
23. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
24. Godkendelse af fastsættelse af salgspris for boligareal beliggende Ved Jernbanen, Vester Hassing
Beslutning: Godkendt
25. Godkendelse af køb af ejendom
Beslutning: Godkendt