By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 10. januar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. november 2018 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (fornyet offentlig høring)
Beslutning: Udsat med bemærkninger
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.030 og Lokalplan 3-6-112, Erhverv og butik, City Syd (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Lokalplan 6-2-105 Boliger, Døsebækparken, Godthåb (fornyet offentlig høring)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af Lokalplan 3-6-108, Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Startredegørelse. Boliger m.m., Thistedvej / Banevej, Nørresundby Midtby
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Vadum
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Drøftelse af Retningslinjerevision 2019 - Udvikling på landet
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
11. Godkendelse af navngivning af en ny vej i Svenstrup
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Godkendelse af priser for salg af erhvervsgrunde
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Godkendelse af priser for salg af parcelhus- og boliggrunde
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Godkendelse af salgspris for salg af jord på Skuen i Mou
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
16. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
17. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet med bemærkninger
18. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
20. Eventuelt
Beslutning: Se referat
21. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
22. Godkendelse af salgspris
Beslutning: Godkendt med bemærkninger