By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 7. februar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Virksomhedsrapportering 2019 til By- og Landskabsudvalget
Beslutning: Godkendt
3. Evaluering af By- og Landskabsudvalgets arbejde det første år
Beslutning: Udsat
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.011 og Lokalplan 8-1-103 Boliger, vest for Tofthøjvej, Storvorde (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.048 og lokalplan 1-4-112 Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.061 og ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for et område i Bernstorffsgade, Vejgård (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Lokalplan 6-2-105 Boliger, Døsebækparken, Godthåb (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af videre planarbejde - Nyt menighedshus ved Ansgar Kirke, Vesterbro, Vestbyen
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af fordebat for Sygehus Nord og Gåsepigen
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt område til rekreative formål og boliger i Ferslev
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af opsamling på fordebat. Området ved Kummerowsvej, Nørresundby
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af Skema A for almene ungdoms- og familieboliger - KOA - Kollegievej - Sundby Hvorup Boligselskab
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af Skema A for almene ungdoms- og familieboliger - KOA - Kollegievej - Vivabolig
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af skema A for 73 almene ældreboliger på Bonnesensgade 16 - Vivabolig afd. 31 "Markusgården"
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af endelig anskaffelsessum Skema C - Alabu Bolig afd. 23 - Skallerupvej 1-35
Beslutning: Anbefales
16. Drøftelse af Retningslinjerevision 2019 - Klima
Beslutning: Drøftedes
17. Godkendelse af leasingaftale for indkøb af biler / maskiner i Entreprenørenheden
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af fredningsforslag for Østre Anlæg og Skanseparken
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
19. Godkendelse af navngivning af en ny vej samt ændring af et eksisterende vejnavn i Aalborg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
20. Godkendelse af nye vedtægter for Nibe Lystbådehavn
Bilag til punkt 20
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
21. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
22. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
23. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
24. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
25. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
26. Eventuelt
Beslutning: Intet med bemærkninger
27. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
28. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Udsat