By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 7. marts 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering om foreløbigt regnskab 2018 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. 1. drøftelse af budget 2020-23 Driftsbudget
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Evaluering af By- og Landskabsudvalgets arbejde det første år
Beslutning: Udsat med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.047 og Lokalplan 4-1-111 Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Lokalplan 8-1-105 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af startredegørelse Rolighedsvej m.m., Skansekvarteret, Nørresundby
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af fordebat om byudvikling ved Østre Alle, Karnersvej, Samsøgade og Sohngårdsholmsvej
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg og lokalplan for virksomheden Limfjords Danske Rodfrugter, Sejlflod
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af skema A for 4 nye almene familieboliger på Viktoriagade 17-19 for Sundby Hvorup Boligselskab afd. 7 (tidl. afd. 23)
Beslutning: Udsat med bemærkninger
11. Godkendelse af Skema A for 4 almene familieboliger samt renovering for Boligforeningen af 1944 afdeling 4 - Skansevej 46-76 og Toftevej 54-62 + 39, Nørresundby
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Godkendelse af skema A for 16 nye familieboliger på Idræts Alle i Hals, Sundby Hvorup Boligselskab afdeling 71
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
13. Godkendelse af Skema B for nye familieboliger i Kærby Hvilehjem, Ny Kjærvej
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Godkendelse af ombygning af Kærby Hvilehjem til almene familieboliger. Vivabolig afd. 21. Helhedsplan - Skema B
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Godkendelse af proces for afvikling og omdannelse til familieboliger
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Godkendelse af igangsætning af planlægning for solcelleprojekter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Godkendelse af Retningslinjerevision 2019 - Natur, Udeliv og Landskab
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
18. Godkendelse af Aalborg Kommunes bemærkninger til Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
19. Orientering om Plejeplan for Mellemområdet og Paraplymosen i Lille Vildmose
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
20. Godkendelse af vejplan i Mølleparken
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
21. Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for 23 parcelhusgrunde på Lokeshøj i Svenstrup
Bilag til punkt 21
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
22. Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for 4 parcelhusgrunde på Kornelparken i Grindsted
Bilag til punkt 22
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
23. Godkendelse af 1. status på strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune” Version 2 for perioden 2018 – 2021
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
24. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
25. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
26. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
27. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
28. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
29. Eventuelt
Beslutning: Se referat
30. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger