By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 20. marts 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Evaluering af By- og Landskabsudvalgets arbejde det første år
Beslutning: Udsat med bemærkninger
3. Godkendelse af opsamling på fordebat - Nyt boligområde i Nørresundby
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af skema B for 131 almene familieboliger for Boligselskabet Nordjylland afd. 74, Sohngårdsholmsvej - Parkbyen
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af kommunegaranti - Boligforeningen Enggaarden afdeling 1
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af takstblad for leje af kommunale arealer til kommercielle formål
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Udgik med bemærkninger
7. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet med bemærkninger
9. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
12. Eventuelt
Beslutning: Intet med bemærkninger
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger