By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 4. april 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om regnskab 2018 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2018
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018-2019, By- og Landskabsforvaltningen - drift. Tillægsbevilling 2019
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018-2019 - By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af regnskab 2018 - Limfjordsbroen
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af budget 2020 - Limfjordsbroen
Beslutning: Anbefales
8. Evaluering af By- og Landskabsudvalgets arbejde det første år
Beslutning: Drøftedes
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.051 og Lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (ny 1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Drøftelse af Planstrategi 2019
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Drøftedes
12. Godkendelse af fordebat. Nyt boligområde vest for Sønderholm Skole
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af opsamling på fordebatten og anbefalinger for visionen for Sygehus Nord og Gåsepigen
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af skema B for 24 almene familieboliger ved Toftegårdsvej i Sulsted for Boligselskabet Nordjylland afd. 01.76
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af Skema B for 111 nye almene familieboliger (BAB) på Annebergvej 177-179 for Vivabolig
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af bygningsforbedringsbeslutning (nedrivning) efter byfornyelsesloves § 8 for ejendommen Bollerupvej 11, Kølby, 9240 Nibe
Beslutning: Udsat
17. Godkendelse af takstblad for leje af kommunale arealer til kommercielle formål
Bilag til punkt 17
 
Beslutning: Godkendt
18. Beslutning vedrørende ændring af en del af Poul Anker Bechs Vej
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
19. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
20. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
21. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
22. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering
23. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
24. Eventuelt
Beslutning: Se referat
25. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt