By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 25. april 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2019 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af startredegørelse. Boliger og erhverv, Bygaden 20, Hasseris
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Nørresundby
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Vejgaard
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Vestbyen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering om fordebat vedrørende byudvikling ved Østre Alle, Karnersvej, Samsøgade og Sohngårdsholmsvej
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Godkendelse af skema A for 117 ungdomsboliger og 15 familieboliger (seniorboliger) for Himmerland Boligforening afd. 89, Spritten
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af bygningsforbedringsbeslutning (nedrivning) efter byfornyelseslovens § 8 for ejendommen Bollerupvej 11, Kølby, 9240 Nibe
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Godkendelse af høringssvar til forslag til Landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Godkendelse af principbeslutning om ekspropriation af areal med henblik på udvidelse af gasanlæg, Thorsbrovej 12A, Gudumholm
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
13. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Intet med bemærkninger
14. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet med bemærkninger
15. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet med bemærkninger
16. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet med bemærkninger
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
18. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
20. Godkendelse af køb af arealer til brug for skovrejsning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger