By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 9. maj 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Drøftelse af Budget 2020-23 - 1. drøftelse af anlægsbudget
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.063 og Lokalplan 4-6-107 Boliger, Saltumvej, Smedegård (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af Lokalplan 7-1-111 Boliger, Klarupvej, Klarup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af opsamling på fordebat vedr. ny planlægning for virksomheden Limfjords Danske Rodfrugter, Sejlflod
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af ekspropriation til vandløbsprojekt ved Klæstrup Mølle
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af mindstepriser for byggefelter ved Anna Anchers Vej, Sofiendal Enge Syd
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
9. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
10. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
11. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Se referat
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt