By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 6. juni 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af opdatering af VVM-undersøgelsen for en 3. Limfjordsforbindelse (Egholmlinjen) – tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Orientering om forholdene i Fjordbyen efter indgåelse af ny lejekontrakt
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Til orientering
5. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
7. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
8. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Se referat
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
12. Godkendelse af salg af areal i Aalborg Øst
Beslutning: Godkendt

Åben

13. Godkendelse af byggetilladelse - Algade 10-12
Beslutning: Godkendt med bemærkninger