By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 20. juni 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af Budget 2020-23 Forslag til Omprioriteringskatalog
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. maj 2019 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.051 og Lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen (1. forelæggelse)
Beslutning: Udsat med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.032 og Lokalplan 4-1-110 Tech College, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård (med miljørapport) (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.047 og Lokalplan 4-1-111 Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.012 og Lokalplan 7-2-104 Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Lokalplan 5-2-110 Boliger, Højrimmen, Vodskov (fornyet offentlig høring)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af opsamling på fordebat. Ådalsbakken, Gug
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af skema B for 117 ungdomsboliger og 15 familieboliger (seniorboliger) for Himmerland Boligforening afd. 89, Spritten - Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Godkendelse af høring - Indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan 2020
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde på Kidholm, Langholt, etape 4
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Orientering om afgørelser fra klageinstanser - 1. halvår 2019
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
14. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
15. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
16. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet med bemærkninger
17. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet med bemærkninger
18. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
19. Eventuelt
Beslutning: Se referat
20. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger