By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 15. august 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af budgetoplæg 2020-23
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af By- og Landskabsudvalgets møder i 2020
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.051 og Lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen (1. forelæggelse)
Beslutning: Udsat
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.060 og Lokalplan 4-2-117 Bolig og erhverv, Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 5-2-110 Boliger, Højrimmen, Vodskov (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Lokalplan 7-1-111 Boliger, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Lokalplan 8-1-105 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af opsamling på fordebatten for byudviklingsplan for Svenstrup. Kommuneplantillæg 6.023
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af opsamling af fordebat for byudvikling i Gl. Hasseris
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af opsamling på fordebat på kommuneplantillæg for udvidelse af boligområde i Kongerslev
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Nørresundby Boligselskab afd. 3 Rømers Have, Nørresundby
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
13. Godkendelse af skema A for 32 almene ældreboliger med servicearealer for Himmerland Boligforening afd. 91 Syrenbakken
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
14. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Sundby-Hvorup Boligselskab afdeling 22 – Skolevej 3-33, Nørresundby
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
15. Godkendelse af skema A for helhedsplan for Sundby-Hvorup Boligselskab afdeling 13 – Strubjerg 42-56, Nørresundby
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
16. Præsentation af Myndighedsområdet
Beslutning: Til orientering
17. Godkendelse af navngivning af en ny vej i Sulsted
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af ændring af en del af et eksisterende vejnavn i Aalborg Øst
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af ekspropriation af arealer til etablering af Plus Bus holdeplads - Bertil Ohlins Vej, Aalborg Øst
Beslutning: Anbefales
20. Godkendelse af ekspropriation af areal til eksisterende pumpestation - Stationsmestervej 168B, 9200 Aalborg SV
Beslutning: Anbefales
21. Beslutning vedrørende tilkendegivelse om ekspropriationsvilje - vandløbsprojekt ved St. Restrup, Tostrup-Restrup å
Beslutning: Anbefales
22. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
23. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
24. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
25. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
26. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
27. Eventuelt
Beslutning: Se referat
28. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger