By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 5. september 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Drøftelse af Budgetoplæg 2020-23
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. juli 2019 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.049 og Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.062 og Lokalplan 4-10-105 Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.027 Rekreativt område, Vestbjerg og Lokalplan 5-6-105 Boliger, syd for Tingvej, Vestbjerg (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.010 Udvidelse af boligområde i Kongerslev (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Lokalplan 4-8-102, Erhverv og materielgård, Korinthvej, Erhverv Øst (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af supplerende fordebat for Ådalsbakken, Gug
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af opsamling på fordebat og endelig godkendelse af Ny Arkitekturpolitik
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Godkendelse af opsamling på fordebat og endelig godkendelse af Ny Højhuspolitik
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Godkendelse af Skema A+B for 56 nye familieboliger - KOA - Kollegievej - Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 75
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
13. Godkendelse af Skema A+B for 56 nye familieboliger - KOA - Kollegievej, Vivabolig, afdeling 44
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
14. Godkendelse af skema B for renovering for Plus Bolig afd. 57 Vegavej og Scheelsmindevej - Projekt og renoveringsudgift inden byggestart
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
15. Godkendelse af kapitaltilførsel og kommunal garanti for realkredit til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder for Bakkebo afd. 1, Bejsebakken og Vestre Alle
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
16. Godkendelse af El-løbehjulsordning i Aalborg
Beslutning: Se referat
17. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
18. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
19. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
20. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
21. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
22. Eventuelt
Beslutning: Se referat
23. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger