By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 3. oktober 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. august 2019 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af status på arbejdet med budget 2020-23
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.051 og Lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.053 og Lokalplan 1-3-120 Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 1-4-114 Boliger, Østre Havnepromenade, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af vedtagelse af Planstrategi 2019
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af fordebat 2.0 vedrørende byudvikling ved Østre Alle, Karnersvej, Samsøgade og Sohngårdsholmsvej
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af fordebat på planlægning syd for det nye Universitetshospital i det sydøstlige Aalborg
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af skema A for 20 nye almene familieboliger i Klarup, Vivabolig afd. 33
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af skema B for renovering for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 61 Bøgevej i Hals - Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af skema B for renovering for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 23, Viktoriagade 14-28, 17-19 og Fredensvej 1-25 - Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af ansøgning om fleksibel udlejning for Boligselskabet Nordjylland afd. 01.76 Toftegårdsvej, Sulsted
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af ansøgning om fleksibel udlejningsaftale for Domea afd. 55-01 i Nibe
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af bygningsforbedringsbeslutning (nedrivning) efter byfornyelseslovens § 8 for ejendommen Thorsbrovej 8, Gudumholm 9280 Storvorde
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Udgik
16. Godkendelse af ændring af vedtægt for Aalborg Kommunes kirkegårde og kapeller
Beslutning: Anbefales
17. Orientering om høring af Uddannelsesstrategi 2019-22
Beslutning: Til orientering
18. Godkendelse af fastsættelse af pris for erhvervsareal ved Nørremarksvej i Klarup
Beslutning: Godkendt
19. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
20. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
21. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
22. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering
23. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
24. Eventuelt
Beslutning: Se referat
25. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt