By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 7. november 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Aktuel status 2019 - By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Anbefales
3. Orientering om status på budget 2020-23
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. september 2019 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.010 Udvidelse af boligområde i Kongerslev (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 3-2-109 Institution, Forchhammersvej 13-15, Hobrovejkvarteret (1. forlæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Lokalplan 6-2-106 Boliger, Lille Volstrupvej, Godthåb (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Lokalplan 8-1-104 Boliger, Rødageren, Storvorde (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af Lokalplan 4-8-102 Erhverv og materielgård, Korinthvej, Erhverv Øst (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af opsamling af fordebat - Byudviklingsplan Vestbyen
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af opsamling på supplerende fordebat for Ådalsbakken, Gug
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af skema B for 69 almene familie- og seniorboliger for Nørresundby Boligselskab afd. 78, Stigsborg Brygge - Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af skema B for 73 almene ældreboliger med service arealer for Vivabolig afd. 31 Bonnesensgade 16 "Markusgården" - Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med konvertering af lån for Himmerland Boligforening afd. 46, Østre Kanalgade 6
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af bygningsforbedringsbeslutning (nedrivning) efter byfornyelseslovens § 8 for ejendommen Thorsbrovej 8, Gudumholm 9280 Storvorde
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Godkendt
16. Orientering om Landsplandirektiv 2019 for hhv. udviklingsområder samt udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen
Beslutning: Til orientering
17. Orientering om samarbejdsaftale med el-løbehjulsleverandør
Beslutning: Til orientering
18. Drøftelse af fredningsforslag for Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane
Beslutning: Drøftedes
19. Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde på Tylstrupparken i Tylstrup
Beslutning: Godkendt
20. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
21. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
22. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
23. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
24. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
25. Eventuelt
Beslutning: Se referat
26. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt