By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 21. november 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2019 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.028 og Lokalplan 5-6-104 Center-, bolig- og rekreativt område, Syd for Mejlstedvej, Vestbjerg (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.022, Byudviklingsplan, Frejlev (med miljørapport) (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7-013 Byudviklingsplan for Gistrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af opsamling på fordebat. Vi udvikler Vejgaard sammen, Byudviklingsplan for Vejgaard
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af skema B for helhedsplan for Himmerland Boligforening afd. 10,12 og 13 i Søheltekvarteret, Vestbyen - Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med konvertering af lån for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 7
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af bygningsforbedringsbeslutning (nedrivning) efter byfornyelseslovens § 8 for ejendommen Thorsbrovej 15, Gudumholm, 9280 Storvorde
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af intern høring af strategi for alternative drivmidler
Beslutning: Godkendt
11. Samarbejde mellem Skoleforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen. Orientering af udvalgene om skolevejsrelaterede aktiviteter
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af fredningsforslag for Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane
Beslutning: Anbefales
13. Orientering om sagens status - Bundgårdsvej 56, 9000 Aalborg
Beslutning: Til orientering
14. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
15. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
16. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
17. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
18. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
19. Eventuelt
Beslutning: Se referat
20. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt