By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 5. december 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.052 og Lokalplan 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade, Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.049 og Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Udsat
4. Godkendelse af Lokalplan 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Ikke anbefalet med bemærkninger
5. Godkendelse af Lokalplan 7-1-112 Boliger, Romdrupvej, Klarup (1. forelæggelse)
Beslutning: Udgik med bemærkninger
6. Godkendelse af fordebat. Ny daginstitution på Skydebanevej
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af opsamling på fordebat. Vi udvikler Nørresundby sammen, Byudviklingsplan for Nørresundby
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af opsamling på fordebat for planlægning syd for det nye Universitetshospital (busdepot)
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af skema B for 22 almene familieboliger for Himmerland Boligforening afd. 52 Fyrkildevej – Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af skema B for 20 almene familieboliger (seniorboliger) for Himmerland Boligforening afd. 52 Fyrkildevej - Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af byggemodning i landdistrikter og almene boliger - principper for udmøntning
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 4-2-113 vedr. bygningshøjden og byggefelt
Beslutning: Godkendt
13. Orientering om By- og Landskabsforvaltningens svar til høringsoplæg for Landdistriktspolitik 2020
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af ansøgning om tilladelse til etablering af minivådområde
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Godkendelse af ekspropriation af arealer til anlæg af bustrace mv. til Plusbus - etape 7, Sohngårdsholmsvej
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
16. Godkendelse af beslutning om ekspropriationsvilje - udvidelse af det offentlige vejareal på Universitetsboulevarden
Beslutning: Anbefales
17. Orientering om afgørelser fra klageinstanser - 2. halvår 2019
Beslutning: Til orientering
18. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
19. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
20. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
21. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
22. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
23. Eventuelt
Beslutning: Se referat
24. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
25. Godkendelse af køb af arealer til brug for skovrejsning
Beslutning: Godkendt
26. Godkendelse af køb af arealer
Beslutning: Godkendt
27. Godkendelse af udbud af byggefelter ved Anna Anchers Vej i Sofiendal Enge Syd
Beslutning: Godkendt