By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 9. januar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Virksomhedsrapport pr. 30. november 2019 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om Den fælles handlingsplan 2020 for By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.028 og Lokalplan 6-6-105 Restrup Kærvej, St. Restrup, Landområde Sydvest (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.032 og Lokalplan 4-1-110 Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.060 og Lokalplan 4-2-117 Bolig og erhverv, Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Lokalplan 1-4-114 Boliger, Østre Havnepromenade, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Alabu Bolig afd. 18, Umanakvej
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af skema A for 21 almene familieboliger for Vivabolig afd. 34 Højrimmen, Vodskov
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Skema B for 16 nye familieboliger på Idræts Alle i Hals, Sundby Hvorup Boligselskab afd. 71
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af Skema B for 20 nye almene familieboliger i Klarup, Vivabolig afd. 33
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af ansøgning om fortsat kombineret udlejning i Alabu Bolig, afd. 25, Grønneparken
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
13. Godkendelse af By- og Landskabsforvaltningens høringssvar til kulturpolitik 2020
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Drøftelse af muligheder for udmøntning af det 4-årige budget til "Bedre forhold for cyklister"
Beslutning: Drøftedes
15. Godkendelse af åbning af Østerå, tiltrædelse af medfinansieringsaftale med Kloak A/S
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af fredningsforslag for Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
17. Godkendelse af navngivning af veje på havnens område i Aalborg Øst
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af priser for salg af erhvervsgrunde
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af priser for salg af parcelhus- og boliggrunde
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
20. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
21. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
22. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
23. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering
24. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
25. Eventuelt
Beslutning: Se referat
26. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
27. Godkendelse af salg af areal
Beslutning: Godkendt
28. Godkendelse af salg af offentligt vejareal
Beslutning: Godkendt