By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 23. januar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Lokalplan 5-2-113 Erhverv, Følfodvej, Vodskov (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Lokalplan 6-1-112 Boliger Tingstedet Svenstrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.049 og Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Orientering om status på arbejdet med Børne- og Ungeunivers Stigsborg
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Godkendelse af igangsætning af projektlokalplan, Bispensgade 3, Aalborg
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af igangsætning af projektlokalplan, Algade 10, Aalborg
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg for friplejehjem i Ulsted
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg for Nr. Kongerslev
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af skema A for renovering af sydfacaden for Plus Bolig afd. 30, Tove Ditlevsens Vej
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af skema B for 65 ungdomsboliger for Vivabolig afd. 30 Park Kollegiet - Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af opsamling på fordebat 2.0 for byudvikling ved Østre Alle, Karnersvej, Samsøgade og Sohngårdsholmsvej
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af områdefornyelse ved Storvorde Bymidte
Beslutning: Anbefales
14. Orientering om større koordinerede lednings- og vejarbejder i 2020
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Til orientering
15. Drøftelse af ny Nordjysk masterplan for bæredygtig mobilitet
Beslutning: Drøftedes
16. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
17. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
18. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
19. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering
20. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
21. Eventuelt
Beslutning: Se referat
22. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
23. Godkendelse af salg af areal i Klarup
Beslutning: Godkendt