By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 6. februar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Virksomhedsrapport pr. 31. december 2019 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Lokalplan 3-2-109 Institution, Forchhammersvej 13-15, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Lokalplan 6-2-106 Boliger, Lille Volstrupvej, Godthåb (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 8-1-104 Boliger, Rødageren, Storvorde (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af tilskud via byfornyelsesloven til istandsættelse af Gudum Forsamlingshus, Louisendalvej 12, 9280 Storvorde
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af opdatering af handlingskataloget til ”Mobilitet 2040”
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Udgik
9. Drøftelse af høring af lovforslag om digital kontrol af miljøzonen
Beslutning: Drøftedes
10. Godkendelse af igangsætning af cykelpolitik 2020
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af takstblad for leje af kommunale arealer til kommercielle formål
Beslutning: Godkendt
12. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
13. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
14. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
15. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering
16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
17. Eventuelt
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt