By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 9. marts 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om foreløbigt regnskab 2019 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.054 og lokalplan 1-2-121 Boliger mm. Kummerowsvej, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.055 og Lokalplan 1-2-123 Rekreativ formål, Syrestien, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.033 og Lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20, Hasseris (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.068 og Lokalplan 4-1-123 Boliger, Riishøjsvej, Vejgård (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.028 og Lokalplan 5-6-104 Center-, bolig- og rekreativt område, syd for Mejlstedvej, Vestbjerg (2. forelæggelse)
Beslutning: Udgik
8. Godkendelse af Lokalplan 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Ikke anbefalet med bemærkninger
9. Godkendelse af Kommunegaranti i forbindelse med konvertering af lån for Himmerland Boligforening afd. 67, Børnehave på Blåkildevej
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af skema B for 25 almene familieboliger for Boligforeningen Enggaarden afd. 25 Lundevej - Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af opdatering af handlingskataloget til "Mobilitet 2040
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Godkendelse af 2. status på strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" version 2 for perioden 2018 - 2021
Beslutning: Anbefales
13. Orientering om Den Danske Rødliste 2019
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af Strateginotat - arealer til rekreative formål i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af ansøgning om byggetilladelse - Bundgårdsvej 56, Hasseris
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
16. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
17. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
18. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
19. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
20. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
21. Eventuelt
Beslutning: Se referat
22. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
23. Godkendelse af salg af areal i Nibe
Beslutning: Godkendt