By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 2. april 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om regnskab 2019 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2019
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2019-2020, By- og Landskabsforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2020
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2019-2020 - By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2020
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.020 og Lokalplan 2-4-110 Boliger, Larsensvej, Lindholm (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.051 og Lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.013 Byudviklingsplan for Gistrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Lokalplan 1-3-125 Menighedshus ved Ansgar Kirke, Vesterbro, Vestbyen (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Lokalplan 4-3-111 Bolig og erhverv, Indkilde Alle, Gug (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Godkendelse af Lokalplan 6-1-112 , Boliger, Tingstedet, Svenstrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af skema A for helheldsplanen for Himmerland Boligforening afd. 8 i Søheltekvarteret, Vestbyen
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Anbefales
13. Drøftelse af temaer for cykelpolitik
Beslutning: Drøftedes
14. Orientering om ombygning af krydset ved Prinsensgade og Jernbanegade
Beslutning: Til orientering
15. Orientering om Banedanmarks projektportefølje i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
16. Godkendelse af ekspropriation af areal til Plusbus, etape 5, ved Bethaniakirken – Jyllandsgade / Dag Hammerskjølds Gade
Beslutning: Anbefales
17. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
18. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
19. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
20. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering
21. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
22. Eventuelt
Beslutning: Se referat
23. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
24. Underskriftsside