By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 14. april 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om fremrykning af anlægsprojekter til 2020
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
4. Underskriftsside