By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 23. april 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af fremrykning af anlægsbevilling Nytorv til Nordkraft - tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.030 og Lokalplan 6-4-102, Boliger, vest for skolen, Sønderholm (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.028 og Lokalplan 5-6-104 Center-, bolig- og rekreativt område, syd for Mejlstedvej, Vestbjerg (2. forelæggelse)
Beslutning: Udsat med bemærkninger
5. Godkendelse af Lokalplan 1-4-111 Boliger, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af Lokalplan 8-1-106 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg for udvidelse af kartoffelmelsfabrikken ved Langholt
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg med miljørapport til Damvarmelager ved Rørdal
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af opsamling på fordebat. Kommuneplantillæg for friplejehjem i Ulsted
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 12, Løvvangen
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af Skema B for helhedsplan, Lejerbo afdeling 169-0 Liselund i Vodskov
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Anbefales
13. Orientering om støj fra motorveje
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af strategi for drift og vedligeholdelse af infrastruktur og infranatur
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af udpegning af medlem og suppleant fra By- og Landskabsudvalget til §17, stk. 4-Landdistriktsudvalget i perioden 2020-21
Beslutning: Se referat
16. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
17. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
18. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
19. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
20. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
21. Eventuelt
Beslutning: Se referat
22. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
23. Underskriftsside