By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 7. maj 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Visions- og idéoplæg for Børne- og Ungeunivers Stigsborg
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. marts 2020 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.022, Byudviklingsplan, Frejlev (med miljørapport) (2. fremlæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 1-1-141 Parkering, Sauers Plads og Aabos Plads, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af fordebat om udvidelse af kommuneplanramme syd for Eventyrbakken i Nibe
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af skema A for renovering og fremtidssikring af Plus Bolig afd. 13. Præstemarken m.v., Aalborg C
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Vivabolig afd. 5, Konvalvej, Aalborg C
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Udsat
9. Godkendelse af skema A for renovering og fremtidssikring af Vivabolig afd. 3 Sjællandsgade m.f., Aalborg C
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af skema B for renovering for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 13, Strubjerg 42-56, Nørresundby – Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af kommunal garanti for realkredit til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder for Himmerland Boligforening afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40 og Poul Buås Vej 11-17, Aalborg C
Beslutning: Anbefales
12. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
13. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
14. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
15. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering
16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
19. Underskriftsside

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
20. Godkendelse af køb af areal - Nørresundby
Beslutning: Godkendt

Åben

21. Valg af næstformand
Beslutning: Se referat