By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 20. maj 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Retningslinjer for købstadens bevaringsværdige bygninger og miljøer. "Nibe - bevar mig vel"
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om 'Serviceeftersyn' af lokalplanerne i Hasseris
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.069 og Lokalplan 4-1-122 Boliger, Nørre Tranders Vej 3-11, Vejgård (1. Forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 10-1-109 Boliger, Søndergade og Sygehusvej, Nibe (1. forelæggelse)
Beslutning: Se referat
6. Godkendelse af fordebat til Kommuneplantillæg erhverv og grønt testcenter Nordjyllandsværket, Nefovej
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af opsamling på fordebat - planlægning for arealer til energianlæg
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Skema A for helhedsplanen for Vivabolig afd. 5, Konvalvej, Aalborg C
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af vision for fjordklubhuse i Aalborg
Beslutning: Godkendt
10. Orientering om status på Aalborg som Børnevenlig Kommune
Beslutning: Til orientering
11. Drøftelse af rammerne for arbejdet med Grøn omstilling og klimaindsatsen i By- og landskabsforvaltningen
Beslutning: Drøftedes
12. Orientering om status i Fjordbyen
Beslutning: Til orientering
13. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
14. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
15. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Se referat
16. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
18. Eventuelt
Beslutning: Se referat
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
20. Underskriftsside
Beslutning: Intet