By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 4. juni 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Virksomhedsrapport pr. 30. april 2020 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.023, Byudviklingsplan for Svenstrup med miljørapport (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af områdefornyelse i Svenstrup Bymidte
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.028 og Lokalplan 5-6-104 Center-, bolig- og rekreativt område, syd for Mejlstedvej, Vestbjerg (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.052 og Lokalplan 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af Lokalplan 1-2-124 Tillæg 1 til Lokalplan 1-2-118, Stigsborg Parkvej, Nørresundby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Lokalplan 6-2-107 Boliger, Tostrupvej, Godthåb (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Drøftelse af foranalysen til Plusbus2
Beslutning: Drøftedes
10. Orientering om myndighedsstrategi og aktuel status for myndighedsarbejdet i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Til orientering
11. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
12. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
13. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
14. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
18. Underskriftsside