By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 4. juni 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
2. Drøftelse af Budget 2021-24 på By- og Landskabsforvaltningens område
3. Godkendelse af referat
4. Underskriftsside