By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 18. juni 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Virksomhedsrapport pr. 31. maj 2020 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.032 og Lokalplan 3-3-116 Boliger, Klokkestolen, Hasseris (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.014 og Lokalplan 7-3-101 Boliger og rekreativt område, Ferslev Byvej, Ferslev (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.068 og Lokalplan 4-1-123 Boliger, Riishøjsvej, Vejgård (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 3-3-118, tillæg til lokalplan 05-071 Centerformål, Hasseris Bymidte (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af startredegørelse. Erhverv, Selma Lagerløfs Vej, Universitetsområdet
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af opsamling på fordebat for udvidelse af kartoffelmelsfabrik ved Langholt
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Ansøgning om fleksibel udlejning for Himmerland Boligforening afd. 52 Fyrkildevej, Aalborg Ø og afd. 89 Spritten, Aalborg C
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af skema B for 21 almene familieboliger for Vivabolig afd. 34 Højrimmen, Vodskov – Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
Beslutning: Godkendt
11. Drøftelse af udkast til Hovedstruktur 2020 - Fysisk Vision 2035
Beslutning: Drøftedes
12. Godkendelse af Høringssvar til bæredygtighedsstrategi 2020-24
Beslutning: Udgik
13. Godkendelse af Boligstrategi
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Anbefales
14. Drøftelse af Almene boliger i fremtidens Aalborg
Beslutning: Drøftedes
15. Godkendelse af udmøntning af Boligprogram for mindre oplandsbyer 2021-2022
Beslutning: Godkendt
16. Orientering om boliggaranti til studerende
Beslutning: Til orientering
17. Godkendelse af forslag til Cykelpolitik
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af udvidelse af el-løbehjulsordningen i Aalborg
Beslutning: Se referat
19. Godkendelse af Belysningsplan 2021-2030
Bilag til punkt 19
 
Beslutning: Godkendt
20. Godkendelse af navngivning af en ny vej og en ny sti i Stigsborg Kvarteret
Beslutning: Godkendt
21. Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde på Højageren i Farstrup
Beslutning: Godkendt
22. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
23. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
24. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
25. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
26. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
27. Eventuelt
Beslutning: Se referat
28. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
29. Underskriftsside

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
30. Godkendelse af køb af ejendom i Vadum
Beslutning: Godkendt