By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 13. august 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af budgetoplæg 2021-24
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Limfjordsbroens regnskab 2019, aktuel status 2020 og budget 2021
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af By- og Landskabsudvalgets møder i 2021
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.017 og Lokalplan 9-6-109 Sommerhuse, Koldkær Feriecenter, Hals Landområde og Ophævelse af Lokalplan 7.14 Feriecenter på Koldkær mellem Hals og Hou (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.033 og Lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.030 og Lokalplan 6-4-102 Boliger, vest for skolen, Sønderholm (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Lokalplan 1-4-116 Boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Lokalplan 1-4-142 Algade 10-12, Bolig og erhverv (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af Lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Lokalplan 1-3-125 Menighedshus ved Ansgar Kirke, Vesterbro, Vestbyen (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Lokalplan 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
13. Godkendelse af Lokalplan 4-3-111 Bolig og erhverv, Indkilde Alle, Gug (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af Lokalplan 8-1-106 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Erhvervsområde i Hvorup
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af opsamling på fordebat til kommuneplantillæg. Erhverv og grønt testcenter Nordjyllandsværket, Nefovej
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af skema A for helhedsplan på Saltumvej, Alabu Bolig, afd. 21, Aalborg Øst
Bilag til punkt 17
 
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af Skema A for 41 nye familieboliger for Alabu Bolig afd. 21, Saltumvej, Aalborg Øst
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Anbefales
19. Godkendelse af kommunal garanti for realkredit til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder for Lejerbo afd. 581-0, Storvorde
Beslutning: Anbefales
20. Godkendelse af støtte via byfornyelsesloven til istandsættelse af Nøvling Forsamlingshus, beliggende Nøvlingvej 135, 9260 Gistrup
Beslutning: Godkendt
21. Godkendelse af Prækvalifikation til en Boligsocial Helhedsplan i Aalborg Øst 2021 - 2025
Beslutning: Godkendt
22. Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde på Tingstedet i Svenstrup
Beslutning: Godkendt
23. Godkendelse af ekspropriation til Nyt Aalborg Universitetshospital - Etape III
Beslutning: Anbefales
24. Godkendelse af beslutning om ekspropriationsvilje - ombygning af det 4-benede kryds, Svinetruget/Klarupvej/Storvordevej, Klarup
Beslutning: Anbefales
25. Godkendelse af beslutning om ekspropriationsvilje - Cykelstiprojekt Nøvlingvej
Bilag til punkt 25
 
Beslutning: Anbefales
26. Orientering om overtaksationskendelser af 15. juli 2020 vedrørende Ll. Vildmose
Beslutning: Til orientering
27. Orientering om afgørelser fra klageinstanser - 1. halvår 2020
Beslutning: Til orientering
28. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
29. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
30. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
31. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
32. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
33. Eventuelt
Beslutning: Se referat
34. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
35. Underskriftsside

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
36. Godkendelse af køb af bygning på lejet jord
Beslutning: Godkendt
37. Godkendelse af salg af areal i Aalborg Øst
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
38. Godkendelse af salg af erhvervsareal i Aalborg Øst
Beslutning: Godkendt
39. Godkendelse af salg af areal ved Niels Lyhnes Vej i Vestbjerg
Beslutning: Godkendt