By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 3. september 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.026, Byudviklingsplan for Vadum med miljørapport (1. forlæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.021 og Lokalplan 2-4-109 Boliger, Stenholmsvej, Lindholm (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.054 og Lokalplan 1-2-121 Boliger m.m., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.020 og Lokalplan 2-4-110 Boliger, Larsensvej, Lindholm (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.062 og Lokalplan 4-10-105 Erhverv, Langagervej - Humlebakken (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Lokalplan 1-2-124 Tillæg 1 til Lokalplan 1-2-118, Stigsborg Parkvej, Nørresundby Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Lokalplan 5-2-113 Erhverv, Følfodvej, Vodskov (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Lokalplan 6-2-107 Boliger, Tostrupvej, Godthåb (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Fastfoodrestaurant og butik ved Hjørringvej, Nørre Uttrup
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af omdannelsen af Løvvangsområdet samt placering af Sundheds- og Kvarterhus i området
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af forslag til Hovedstruktur 2020 - Fysisk Vision 2035
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Godkendelse af forslag til Råstofplan 2020 (Region Nordjylland)
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af skema A for 24 almene familieboliger for Himmerland Boligforening afd. 90, Fenris Alle, Godthåb
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af skema B for renovering for Nørresundby Boligselskab afd. 3, Rømers Have, Nørresundby – Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af skema B for renovering for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 22, Skolevej 3-33, Nørresundby – Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af Skema B for renovering og fremtidssikring af Plus Bolig afd. 47, C. P. Holbølls Plads i Seminariekvarteret, Aalborg SØ
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af Cykelpolitik 2020
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af navngivning af en ny vej i Vodskov
Bilag til punkt 19
 
Beslutning: Godkendt
20. Godkendelse af ekspropriation af areal til bassin og sikring af ledninger syd for Aladdinvej i Sdr. Tranders
Beslutning: Anbefales
21. Godkendelse af Ekspropriation til Plusbus. Etape 10.2, Fredrik Bajers Vej, Aalborg Øst
Beslutning: Anbefales
22. Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde på Ved Søerne i Gandrup
Beslutning: Godkendt
23. Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde på Nørlund i Gandrup
Beslutning: Godkendt
24. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
25. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
26. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
27. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering
28. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
29. Eventuelt
Beslutning: Se referat
30. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
31. Underskriftsside.

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
32. Godkendelse af salg af areal i Svenstrup
Beslutning: Godkendt