By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 16. september 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status 2020 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Virksomhedsrapport pr. 31. august 2020 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.067 og Lokalplan 4-4-122 Busdepot, Egnsplanvej, Universitetsområdet (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af opsamling på fordebat vedr. forlængelse af Eventyrbakken
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om By- og Landskabsforvaltningens høringssvar til Aalborg Kommunes Kunstfonds Strategi 2020
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af byggeprogram mv. for Børne- og Ungeunivers Stigsborg
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af udvidelse af miljøzonen
Beslutning: Udgik
9. Godkendelse af antennemast i Stae
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af ny lejekontrakt for kolonihaveforeningerne
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for 12 parcelhusgrunde på Lokeshøj i Svenstrup - etape 2
Beslutning: Godkendt
12. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
13. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
14. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
15. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering
16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Se referat
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
19. Underskriftsside

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
20. Orientering om valg af læskærmsdesign til plusbus-projektet
Beslutning: Til orientering
21. Godkendelse af køb af areal til vejudvidelse
Beslutning: Godkendt
22. Godkendelse af køb af areal til etablering af fortov og cykelparkering
Beslutning: Anbefales