By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 30. september 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af høringsgrundlag for ny Kollektiv Trafikpolitik
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Drøftedes
3. Drøftelse af vejdirektoratets ønske om forsøg med begrænsning af trafikken i Kridtsvinget
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.028 og Lokalplan 6-6-105 Boliger, Restrup Kærvej, St. Restrup, Landområde Sydvest (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 3-1-105 Østerå Tracé, Hjulmagervej, Kærby (1. forlæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 1-1-141 Parkering, Sauers Plads og Aabos Plads, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af Lokalplan 3-3-118, Tillæg til lokalplan 05-071, Centerformål, Hasseris Bymidte (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Orientering om procesplan for forberedelse til kloakering i kolonihaverne
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om Natur på Tværs i Nordjylland
Beslutning: Til orientering
10. Oreintering om MTB-spor i Drastrup og Lundby Krat
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af ændring af del af Sandtuevej til at være en del af vejnavnet Anna Anchers Vej
Beslutning: Godkendt
12. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
13. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
14. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
15. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering
16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Se referat
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
19. Underskriftsside

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
20. Godkendelse af salg af erhvervsareal i Flødalen, Svenstrup
Beslutning: Godkendt