By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 22. januar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Fase 2-vurdering af Aalborg Letbane/BRT
Beslutning: Godkendt med bemærkninger