By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 22. maj 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Virksomhedsrapportering pr. 30. april 2014 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Godkendt
3. Godthåb, Boligområde ved Danagården. Kommuneplantillæg 6.014 og Lokalplan 6-2-103. (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Værftsarealet, Beddingen. Lokalplan 1-4-109 og Redegørelse for Bæredygtighed (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Vestbyen, Poul Paghs Gade Skole, Boliger mm. Startredegørelse
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
8. Stigsborg Havnefront Vision og indledende screening af planmæssige, tekniske og økonomiske forhold
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår
Beslutning: Godkendt
10. Boligselskabet NordBo – Stormgade og Nyhavnsgade – Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A)
Beslutning: Anbefales
11. Nørresundby Boligselskab, afd. 73, Vesterbro 102, 9000 Aalborg - 84 almene ungdomsboliger - skema B
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Boligforeningen Fjordblink, afd. 16 - Dionevej 1-95, 2-60, Metisvej 1-41, 2-66 - 119 almene familieboliger og 12 almene ungdomsboliger - endelig renoveringsudgift (skema C)
Beslutning: Anbefales
13. Kommissorium for Bæredygtig byudvikling i Thistedvej-kvarteret
Beslutning: Godkendt
14. Ny Aldi butik Bisgårdsvej Skalborg
Beslutning: Se referat
15. Orientering fra Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
16. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
17. Ændring for anvendelse af de kommunale hundeskove
Beslutning: Anbefales
18. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Intet
19. Navngivning af en midlertidig vej i Aalborg Øst - Hospitalsbyen
Bilag til punkt 19
 
Beslutning: Godkendt
20. Orientering fra Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
21. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
22. Eventuelt
Beslutning: Se referat
23. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt