By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 23. januar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden.
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering om ny organisation i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. University College Nordjylland (UCN), Mylius Erichsensvej 131, Grønlandskvarteret. Kommuneplantillæg 4.024, lokalplan 4.-2-110 og redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Gistrup, Træet, Boliger. Lokalplan 7-2-102 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Nibe, Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalstien og Stenvej, Startredegørelse
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering fra Plan og Byg
Beslutning: Intet med bemærkninger
8. Hjørring Landevej, Vestjberg - etablering af fartdæmpende foranstaltninger i byzoneområdet - henvendelse fra Kirsten Algren
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
9. Større koordinerede lednings- og vejarbejder i 2014
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
11. Status på gennemgang og håndhævelse af uoverensstemmelser i den vejledende registrering af beskyttet natur
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Intet
13. Ekspropriation af arealer og rettigheder til forlængelse af Zeusvej, Gug
Beslutning: Anbefales
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
15. Eventuelt
Beslutning: Se referat
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt