By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 23. oktober 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Virksomhedsrapportering pr. 30. september 2014 på By- og Landskabsudvalgets område
Beslutning: Godkendt
3. Hostrup, Sulsted Kirkevej, Autohandel og værksted mv. Kommuneplantillæg 5.013 og Lokalplan 5-9-107 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Hasseris, Hasserisvej 124, Boliger. Kommuneplantillæg 3.013 og Lokalplan 3-3-109 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Nørresundby Midtby, Thistedvej og Sydvestvej, Boliger. Lokalplan 1-2-113 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Smart City Aalborg
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Boligforeningen Vanggården - hjørnet af Østre Havnegade og Nyhavnsgade - Ansøgning om støtte til opførelse af 55 almene ungdomsboliger (skema A)
Beslutning: Anbefales
8. Sundby-Hvorup Boligselskab – Ulstedparken - Ulsted - 12 almene ældreboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (Skema B)
Beslutning: Godkendt
9. Forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, 5. pulje
Beslutning: Godkendt
10. Orientering fra Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
11. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
12. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Se referat
13. Orientering fra Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
14. Fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde, Ferskenvej/Morbærhaven, Hasseris
Beslutning: Godkendt
15. Salg af areal til boligformål, Alfred Nobelsvej/Tinbergens Allé, Sønder Tranders
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Godkendt
16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
17. Eventuelt
Beslutning: Se referat
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
19. Nordhavnen, Havnegade. Kommuneplantillæg 1.023, lokalplan 1-2-109 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger