By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 24. april 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Park og Natur
Beslutning: Til orientering
3. Institutionerne Hammer Bakker, Forslag til Kommuneplantillæg 5.009, Lokalplanforslag 5-2-106 med Miljøvurdering (1. forelæggelse af reviderede planer)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Aalborg Midtby, Hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Klimatilpasningsplan, Kommuneplantillæg H.029 med miljøvurdering (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Vadum, Ellehammersvej, Boliger og butik, Lokalplan 5-1-103 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Nørholm, Boliger, Nørholm Villavej. Lokalplan 6-5-101 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Tech College, Øster Uttrupvej og Rørdalsvej, Vejgaard. Startredegørelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet
Beslutning: Udsat
10. Orientering fra Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
11. Limfjordsbroen - Regnskab 2013
Beslutning: Anbefales
12. Limfjordsbroen - Budget 2015
Beslutning: Anbefales
13. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
14. Driftsmidler til nyt velfærdshus på Hou Havn
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Se referat
16. Navngivning af en ny vej i Nibe - Nibelunden
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Godkendt
17. Orientering fra Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat
18. Køb af areal til brug for Lundbysamlingen
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Godkendt
19. Ekspropriation til etablering af erstatningsbaner m.v. til Gug Boldklub
Beslutning: Anbefales
20. Aftale om projektering og udførelse af fælles byggemodning mv. af arealer omfattet af lokalplan 3-3-106 ”Boliger og offentlige formål, Ferskenvej, Hasseris”
Beslutning: Godkendt
21. "Tryghed i Aalborg Kommune"
Beslutning: Se referat
22. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
23. Eventuelt.
Beslutning: Se referat
24. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
25. Tildeling af 9 tilladelser til taxikørsel med vilkår
Beslutning: Godkendt med bemærkninger