Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 27. maj 2019, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering om omsætning af lovændring om bedre fordeling i dagtilbud og obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder
3. Godkendelse af tillægsbevilling som konsekvens af finanslovsaftalen - afskaffelse af affaldsadministrationsgebyr for virksomheder
4. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup
5. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup
6. Godkendelse af mål om etablering af fjernaflæste vandmålere
7. Godkendelse af vederlag/diæter - Folketingsvalget den 5. juni 2019
8. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2019
9. Godkendelse af Planstrategi 2019
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.063 og Lokalplan 4-6-107 Boliger, Saltumvej, Smedegård (2. forelæggelse)
11. Godkendelse af Lokalplan 7-1-111 Boliger, Klarupvej, Klarup (1. forelæggelse)
12. Godkendelse af ekspropriation til vandløbsprojekt ved Klæstrup Mølle