Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 23. september 2019, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af 2. behandling af ny organisering af fællestilbuddene
3. Godkendelse af rådgivende § 17 stk. 4-udvalg
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.049 og Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (1. forelæggelse)
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.062 og Lokalplan 4-10-105 Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst (1. forelæggelse)
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.027 Rekreativt område, Vestbjerg og Lokalplan 5-6-105 Boliger, syd for Tingvej, Vestbjerg (1. forelæggelse)
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.010 Udvidelse af boligområde i Kongerslev (1. forelæggelse)
8. Godkendelse af Lokalplan 4-8-102, Erhverv og materielgård, Korinthvej, Erhverv Øst (1. forelæggelse)
9. Godkendelse af opsamling på fordebat og endelig godkendelse af Ny Arkitekturpolitik
10. Godkendelse af opsamling på fordebat og endelig godkendelse af Ny Højhuspolitik
11. Godkendelse af El-løbehjulsordning i Aalborg
12. Godkendelse af Skema A+B for 56 nye familieboliger - KOA - Kollegievej - Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 75
Bilag til punkt 12
 
13. Godkendelse af Skema A+B for 56 nye familieboliger - KOA - Kollegievej, Vivabolig, afdeling 44
Bilag til punkt 13
 
14. Godkendelse af skema B for renovering for Plus Bolig afd. 57 Vegavej og Scheelsmindevej - Projekt og renoveringsudgift inden byggestart
15. Godkendelse af kapitaltilførsel og kommunal garanti for realkredit til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder for Bakkebo afd. 1, Bejsebakken og Vestre Alle
Bilag til punkt 15
 
16. Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe ved udbud af persontransport i fast rute