Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 26. august 2019, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af Beretning nr. 43 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab 2018
3. Anmodning fra I/S Reno-Nord om godkendelse af lånoptagelse til etablering af ny administrationsbygning på I/S Reno-Nord Deponi
4. Beslutning vedrørende tilkendegivelse om ekspropriationsvilje - vandløbsprojekt ved St. Restrup, Tostrup-Restrup Å
5. Godkendelse af tillægsbevilling vedrørende skadesløsholdelse af I/S RenoNord og udlæg for administrative omkostninger ift. virksomheden IF Recycling
6. Godkendelse af betalingsmodel Nordjyllands Beredskab
7. Godkendelse af etablering af fjernkøling til Nyt Universitetshospital Aalborg

Lukket

8. Godkendelse af formand for Beboerklagenævnet

Åben

9. Godkendelse af ny udpegning til Beskæftigelsesudvalget