Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 23. april 2018, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af Regnskab 2017 - Aalborg Kommune
3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 - hele kommunen, drift. Tillægsbevilling 2018
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 - hele kommunen, anlæg. Tillægsbevilling 2018
6. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab 2017. Tillægsbevilling
7. Godkendelse af visionsproces i Aalborg Kommune
8. Godkendelse af internationale principper i Aalborg Kommune 2018-2021
9. Godkendelse af udpegning af medlemmer til den politiske styregruppe for +BUS-projektet
10. Godkendendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (1. forelæggelse)
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.045 og Lokalplan 1-1-130 Butikker, boliger m.m., Algade 16-16A, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)

Lukket

12. Godkendelse af køb af areal til ny sti mellem Romdrupvej og Klarup Banesti
13. Godkendelse af køb af areal til udvidelse af kryds
14. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland for Sygehus Nord og Gåsepigen
15. Godkendelse af Aalborg Kommunes udpegning til Rådet for Etniske Minoriteter 2018-2021