Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 14. september 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Sprogvurderinger i dagtilbud
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om Status ift. Ungecenter Skuret
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om status for projekt Udvidet Økonomisk Rådgivning
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om byvandring med temaet "Byens rum og pladser"
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
10. Eventuelt - lukket.
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt