Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 24. april 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Tema - Fællesmøde med ledergruppen for Ungestrategien
3. Godkendelse af indstilling til fremtidig organisering af FGU
4. Godkendelse af Strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune” Version 2 for perioden 2018 – 2021
5. Orientering og drøftelse af pejlemærker udledt af oplæg på KLs Børne- og Ungetopmøde 2018
6. Orientering om nyt kommissorium for revidering af Fællestilbuddene
7. Orientering om igangsættelse af analyse af muligheden for at etablere vuggestuer i tilknytning til skoler
8. Orientering fra Rådmand og direktør
9. Eventuelt

Lukket

10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
11. Eventuelt - lukket

Åben

12. Godkendelse af referat