Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 22. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering om familieplejens niveau for vederlagsfastsættelse
3. Orientering om status på implementering af handlevejledning om bekymrende fravær
4. Orientering om årsrapport fra TUBA
5. Orientering om Etablering af enheden Fremdrift
6. Orientering om undersøgelse blandt borgere, der har afsluttet misbrugsbehandling i døgnregi
Bilag til punkt 6
 
7. Orientering om status på handleplan ift. socialt udsatte i byens rum og pladser.
8. Godkendelse af Revisionsberetning nr. 42 for regnskabsåret 2017 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
9. Drøftelse af emner til budgetforslag 2019-2022
10. Godkendelse af høringsgrundlag til "Nye Fælles Veje"
Bilag til punkt 10
 
11. Orientering om Ankestyrelsens Ankestatistik 2017
Bilag til punkt 11
 
12. Drøftelse af evaluering af det 1. halvår i Familie- og socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Bilag til punkt 12
 
13. Godkendelse af udkast til mødeplan 2019 for Familie- og Socialudvalget
14. Orientering fra Rådmand og direktør
15. Eventuelt

Lukket

16. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
17. Eventuelt - lukket

Åben

18. Godkendelse af referat