Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 9. maj 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Intern tidsplan for budgetproceduren 2015-2018 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om etablering af startboliger i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
4. Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole - 1. behandling
Beslutning: Godkendt
5. Udviklingsstrategi på udsatte voksne området
Beslutning: Udsat
6. Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
Beslutning: Godkendt
7. Høring: Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet
Beslutning: Godkendt
8. Evaluering af Grønlænderenheden
Beslutning: Til orientering
9. Rapport vedr. grønlændere i Danmark
Beslutning: Til orientering
10. Servicedeklarationer Center for Tværfaglig Forebyggelse
Beslutning: Til orientering
11. Besøgsrunde i Center for Tværfaglig Forebyggelse
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Beslutning: Intet