Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 10. oktober 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Puljeansøgninger, Tidlig indsats - Livslang effekt
Beslutning: Godkendt
3. Status på antal underretninger medio 2014
Beslutning: Til orientering
4. Analyse af underretninger
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Undersøgelse af anbragte børns skolegang
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Temadrøftelse - Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2014 - 2017
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet