Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 11. april 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Høringssvar ang. organisering af fritidstilbud
Beslutning: Godkendt
3. Temamøde - introduktion til specialgruppen for børn og unge
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

7. Kvartalsafrapportering fra det udvidede SSP-samarbejde
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
9. Eventuelt
Beslutning: Intet